Programe și proiecte

Proiecte

    Proiectele și programele educaţionale presupun participare la o acţiune educativă comună, interacţiuni constructive acceptate de către toţi partenerii (școală-familie-comunitate), comunicare eficientă, acţiuni comune cu respectarea rolului fiecărui participant, interrelaţionare.

    Parteneriatele educaţionale vin în sprijinul dezvoltării personalităţii copiilor cu cerințe educative speciale, asigurându-le acestora realizarea autonomiei personale, prin valorizarea socială a fiecăruia dintre ei.

     Formele de organizare a activităţilor (pe perechi, pe grupe, frontal ) fac ca toți partenerii să devină o comunitate de învăţare - cooperare - comunicare - colaborare. Munca în echipă asigură mai multe oportunităţi de alăturare, participare, interacţiune, atât în rândul elevilor, cât şi între partenerii implicaţi. Activităţile propuse sunt extinse spre alte zone din afara şcolii , astfel copiii se apropie de realitatea cotidiană;

    În cadrul parteneriatelor și proiectelor educative, în care elevii școlii noastre sunt implicați, urmărim diminuarea sentimentului de inferioritate, de respingere şi evitare resimţit la elevii cu cerințe educative speciale, realizarea unui climat socio-afectiv pozitiv, constructiv, menit să-i motiveze să se implice în acţiunile propuse.  

DĂRUIND VEI DOBÂNDI...

FANTEZIE - CULOARE ȘI GUST

Manifestări cultural - artistice

       Orice eveniment precum 1 decembrie, Crăciunul, 24 ianuarie, 8 Martie, Paştele, sosirea toamnei, inspiră cadrele didactice să desfăşoare împreună cu elevii activităţi cu caracter cultural - artistic: serbări şcolare, festivități, expoziții
      Un mijloc important de familiarizare cu obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti sunt şi serbările şcolare. Ele, prin activitatea implicită de joc pe care o propun, au rol terapeutic, rol de o importanţă primordială în viaţa acestor copii cu nevoi speciale. Prin funcţia catarhică a acestor activităţi, copiii se eliberează de timiditate şi intră cu toate forţele în activitatea propusă. Copilul nu se mai teme aşa de tare de critica celorlaţi, deoarece personajul poate spune orice. Voinţa si atenţia, creativitatea şi imaginaţia sunt puternic stimulate şi întărite.  

DRUMEȚII

SERBĂRI/FESTIVITĂȚI

EXPOZIȚII

Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți